ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ ပထမဆံုး စိုက္ပ်ဳိးေရးကုန္စည္ျပပြဲႀကီးကို ရွမ္းျပည္နယ္ေတာင္ပိုင္း ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕ ေတာင္ႀကီးအားကစားကြင္းတြင္ ၂၀၁၆ခုႏွစ္ ဇြန္လ ၁၁-၁၂ ရက္ေန႕မ်ားတြင္ စည္ကားသိုက္ၿမိဳက္စြာ က်င္းပသြားမည္ျဖစ္ပါသည္။ ကုန္စည္ျပပြဲ၌ စိုက္ပ်ဳိးေရးထြက္ကုန္မ်ားႏွင့္ စိုက္ပ်ဳိးေရးႏွင့္သက္ဆိုင္ေသာ ထုတ္ကုန္၊ ဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ ေစ်းဆိုင္ခန္းမ်ား၊ ျပခန္းမ်ား၌ ျပသေပးသြားမည္ျဖစ္ၿပီး တျခား သီးႏွံၿပိဳင္ပြဲမ်ား၊ ေတာင္သူေဆြးေႏြးပြဲမ်ား၊ နည္းပညာမွ်ေဝေသာ ေဟာေျပာပြဲမ်ား၊ ေတးဂီတေဖ်ာ္ေျဖပြဲမ်ားပါဝင္မည္ျဖစ္ပါသည္။ စိုက္ပ်ဳိးေရးကုန္စည္ျပပြဲသို႕ သစ္သီးဝလံ ပန္းမန္ႏွင့္ ဟင္းသီးဟင္းရြက္ေတာင္သူမ်ား၊ ေရာင္းဝယ္ေဖာက္ကားသူမ်ား၊ အိတ္စ္ပို႕အင္ပို႕စ္လုပ္သူမ်ားအပါအဝင္ စိတ္ဝင္စားသူအေျမာက္အျမားလာေရာက္ႏိုင္ၿပီးလူဦးေရ ၂၀၀၀ ခန္႕ ခန္႕မွန္းထားပါသည္။ တဖက္တလမ္းမွလည္း စပြန္ဆာျဖစ္လိုသူမ်ားကို ဖိတ္ေခၚျခင္း၊ ေစ်းဆိုင္ခန္းမ်ားေရာင္းခ်ေပးျခင္းမ်ားကို ေဆာင္ရြက္ေနသည္ျဖစ္ရာ စိတ္ဝင္စားသူမ်ားသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ သစ္္သီးဝလံ ပန္းမန္နွင့္ ဟင္းသီးဟင္းရြက္စိုက္ပ်ဳိးထုတ္လုပ္တင္ပို႕ေရာင္းခ်သူမ်ားအသင္း (၀၁ ၂၁၈၃၆၇) သို႕ စံုစမ္းႏိုင္ပါေၾကာင္း သတင္းေကာင္းပါးအပ္ပါသည္။

agri1
agri2
agri
Loading image... Loading image... Loading image...

Related Post

ေဘးကင္းလံုျခံဳေသာလယ္ယာမွ အႏၱရာယ္ကင္းေသာအစားအစာမ်ား... ေဘးကင္းလံုျခံဳေသာလယ္ယာမွ အႏၱရာယ္ကင္းေသာအစားအစာမ်ား ႏွစ္ပတ္လည္အခမ္းအနားႏွင့္ ဓါတုကင္းလြတ္ သစ္သီးဝလံ ႏွင့္ ဟင္းသီး ဟင္းရြက္ထုတ္ကုန္ေစ်းေရာင္းပဲြေတာ္ကို ...
ျမန္မာႏိုင္ငံသရက္သီးပြဲေတာ္ ၂၀၁၆... ျမန္မာႏိုင္ငံသရက္သီးပြဲေတာ္ ၂၀၁၆ ကို ေမလ ၁၃-၁၅ ရက္ေန႕တြင္ ေရႊပုဇြန္ကေဖးႏွင့္အေအးေနရာ၌ စည္ကား သိုက္ၿမိဳက္စြာက်င္းပသြားမည္ျဖစ္ပါသည္။ သရက္သီးပြဲေတာ္၌ ျမန...
Thai Fex ၂၀၁၅ THAIFEX၂၀၁၅ ကိုထိုင္းႏိုင္ငံဘန္ေကာက္ၿမိဳ႕တြင္၂၀၁၅ ခုႏွစ္ေမလ (၂၀)ရက္မွ(၂၄) ရက္အထိက်င္းပခဲ့သည္။အဖြဲ႕မွ THAIFEX၂၀၁၅ သို႔ ျမန္မာႏုိင္ငံသစ္သီး၀လံ၊ ပန္းမန္ႏ...