လယ္ေတာသူအလွမယ္ၿပိဳင္ပဲြ ၂၀၁၆ ကို ၂၀၁၆ မတ္လ ၃-၆ ရက္ေန႕တို႕တြင္ MCC ခန္းမတြင္ ဆန္စပါးကုန္သည္ႀကီးမ်ားအသင္းမွ ႀကီးမွဴး၍ စည္ကားသုိက္ၿမိဳက္စြာ က်င္းပခဲ့သည္ျဖစ္ရာ (MFVP) မွ သစ္သီးဝလံျပခန္းျဖင့္ပါဝင္ ျပသခဲ့ပါသည္။

miss2
miss1
Loading image... Loading image...

Related Post

ျမန္မာႏိုင္ငံသရက္သီးပြဲေတာ္ ၂၀၁၆... ျမန္မာႏိုင္ငံသရက္သီးပြဲေတာ္ ၂၀၁၆ ကို ေမလ ၁၃-၁၅ ရက္ေန႕တြင္ ေရႊပုဇြန္ကေဖးႏွင့္အေအးေနရာ၌ စည္ကား သိုက္ၿမိဳက္စြာက်င္းပသြားမည္ျဖစ္ပါသည္။ သရက္သီးပြဲေတာ္၌ ျမန...
စိုက္ပ်ိဳးေရး ကုန္စည္ျပပြဲ... ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ ပထမဆံုး စိုက္ပ်ဳိးေရးကုန္စည္ျပပြဲႀကီးကို ရွမ္းျပည္နယ္ေတာင္ပိုင္း ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕ ေတာင္ႀကီးအားကစားကြင္းတြင္ ၂၀၁၆ခုႏွစ္ ဇြန္လ ၁၁-၁၂ ရက္ေ...
ေဘးကင္းလံုျခံဳေသာလယ္ယာမွ အႏၱရာယ္ကင္းေသာအစားအစာမ်ား... ေဘးကင္းလံုျခံဳေသာလယ္ယာမွ အႏၱရာယ္ကင္းေသာအစားအစာမ်ား ႏွစ္ပတ္လည္အခမ္းအနားႏွင့္ ဓါတုကင္းလြတ္ သစ္သီးဝလံ ႏွင့္ ဟင္းသီး ဟင္းရြက္ထုတ္ကုန္ေစ်းေရာင္းပဲြေတာ္ကို ...