သတင္း ႏွင့္ ျပပြဲ ျပိဳင္ပြဲမ်ား

လယ္ေတာသူ အလွမယ္ျပိဳင္ပြဲ

လယ္ေတာသူအလွမယ္ၿပိဳင္ပဲြ ၂၀၁၆ ကို ၂၀၁၆ မတ္လ ၃-၆ ရက္ေန႕တို႕တြင္ MCC ခန္းမတြင္ ဆန္စပါးကုန္သည္ႀကီးမ်ားအသင္းမွ ႀကီးမွဴး၍ စည္ကားသုိက္ၿမိဳက္စြာ က်င္းပခဲ့သည္ျဖစ္ရာ (MFVP) မွ သစ္သီးဝလံျပခန္းျဖင့္ပါဝင္ ျပသခဲ့ပါသည္။ [URIS...

read more

ေဘးကင္းလံုျခံဳေသာလယ္ယာမွ အႏၱရာယ္ကင္းေသာအစားအစာမ်ား

ေဘးကင္းလံုျခံဳေသာလယ္ယာမွ အႏၱရာယ္ကင္းေသာအစားအစာမ်ား ႏွစ္ပတ္လည္အခမ္းအနားႏွင့္ ဓါတုကင္းလြတ္ သစ္သီးဝလံ ႏွင့္ ဟင္းသီး ဟင္းရြက္ထုတ္ကုန္ေစ်းေရာင္းပဲြေတာ္ကို ၂၀၁၆၊ မတ္လ ၁၅-၁၆ ရက္ေန႕မ်ားတြင္ ယုဒသာာန္ ရိပ္သာ ၊အမွတ္ (၆၀၁) ျပည္လမ္း၊ ကမာရြတ္ၿမိဳ႕နယ္၌ ဓါတုကင္းလြတ္သီးႏွံမ်ား...

read more

စြမး္ရည္ျမွင့္တင္ျခင္း အလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြဲ

စြမး္ရည္ျမွင့္တင္ျခင္း အလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြဲ ကို မြန္ျပည္နယ္၊ က်ိဳက္ထိုၿမိဳ႕နယ္ရွိ စိမ္းလဲ့တင္အပန္းေျဖစခန္းတြင္၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ႏို၀င္ဘာလ၊ ၁၈ရက္ႏွင့္ ၁၉ရက္ေန႔မ်ားတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံသစ္သီး၀လံ၊ ပန္းမန္ႏွင့္ဟင္းသီးဟင္းရြက္ စိုက္ပ်ိဳးထုတ္လုပ္တင္ပို႔ ေရာင္းခ်သူမ်ားအသင္းမွႀကီးမွဴး၍...

read more

လိပ္စာ

UMFCCI Office Tower, ၅ လႊာ, မင္းရဲေက်ာ္စြာလမ္း, လမ္းမေတာ္ျမိဳ႕နယ္, ရန္ကုန္ျမိဳ႕, ျမန္မာ

ဖုန္းနံပါတ္

+၉၅၁ ၂၁၈ ၃၆၇

အီးေမးလ္ လိပ္စာ

ဖတ္စ္

+၉၅၁ ၂၁၈ ၃၆၇

အသင္းဝင္ရန္

အသင္းဝင္ တစ္ေယာက္ျဖစ္လာရန္