ေဘးကင္းလံုျခံဳေသာလယ္ယာမွ အႏၱရာယ္ကင္းေသာအစားအစာမ်ား ႏွစ္ပတ္လည္အခမ္းအနားႏွင့္ ဓါတုကင္းလြတ္ သစ္သီးဝလံ ႏွင့္ ဟင္းသီး ဟင္းရြက္ထုတ္ကုန္ေစ်းေရာင္းပဲြေတာ္ကို ၂၀၁၆၊ မတ္လ ၁၅-၁၆ ရက္ေန႕မ်ားတြင္ ယုဒသာာန္ ရိပ္သာ ၊အမွတ္ (၆၀၁) ျပည္လမ္း၊ ကမာရြတ္ၿမိဳ႕နယ္၌ ဓါတုကင္းလြတ္သီးႏွံမ်ား ေစ်းကြက္ခိုင္မာစြာရရွိရန္နွင့္ အမ်ားျပည္သူ ေန႕စဥ္စားေသာက္ေနေသာ အစားအစာမ်ားမွ က်န္းမာေရး ေဘးဥပါဒ္မျဖစ္ရေလေအာင္ ဓါတုကင္းလြတ္ သီးႏွံမ်ားအေပၚ ဂရုျပဳစားသံုးႏိုင္ေရးရည္ရြယ္၍ က်င္းပခဲ့ျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ယင္းႏွစ္ပတ္လည္ အခမ္းအနားႏွင့္ ေစ်းေရာင္းပြဲေတာ္တြင္ ျမန္မာ ႏိုင္ငံ သစ္သီးဝလံ၊ ပန္းမန္ႏွင့္ ဟင္းသီးဟင္းရြက္စိုက္ပ်ဳိးထုတ္လုပ္တင္ပို႕ ေရာင္းခ် သူမ်ားအသင္း ဥကၠဌ ဦးစိုးသန္းမင္းဒင္ႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ ၾသဂဲနစ္စိုက္ပ်ဳိးထုတ္တင္တင္ပို႕ ေရာင္းခ်သူမ်ားအသင္း မွ ဥကၠဌ ဦးလွမင္း၊ ဒု-ဥကၠဌ ေဒါက္တာ သန္းသန္းစိန္တို႕မွ အဖြင့္အမွာစကားေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။

safe1
safe2
safe3
safe4
Loading image... Loading image... Loading image... Loading image...

Related Post

ျမန္မာႏိုင္ငံသရက္သီးပြဲေတာ္ ၂၀၁၆... ျမန္မာႏိုင္ငံသရက္သီးပြဲေတာ္ ၂၀၁၆ ကို ေမလ ၁၃-၁၅ ရက္ေန႕တြင္ ေရႊပုဇြန္ကေဖးႏွင့္အေအးေနရာ၌ စည္ကား သိုက္ၿမိဳက္စြာက်င္းပသြားမည္ျဖစ္ပါသည္။ သရက္သီးပြဲေတာ္၌ ျမန...
Thai Fex ၂၀၁၅ THAIFEX၂၀၁၅ ကိုထိုင္းႏိုင္ငံဘန္ေကာက္ၿမိဳ႕တြင္၂၀၁၅ ခုႏွစ္ေမလ (၂၀)ရက္မွ(၂၄) ရက္အထိက်င္းပခဲ့သည္။အဖြဲ႕မွ THAIFEX၂၀၁၅ သို႔ ျမန္မာႏုိင္ငံသစ္သီး၀လံ၊ ပန္းမန္ႏ...
လယ္ေတာသူ အလွမယ္ျပိဳင္ပြဲ... လယ္ေတာသူအလွမယ္ၿပိဳင္ပဲြ ၂၀၁၆ ကို ၂၀၁၆ မတ္လ ၃-၆ ရက္ေန႕တို႕တြင္ MCC ခန္းမတြင္ ဆန္စပါးကုန္သည္ႀကီးမ်ားအသင္းမွ ႀကီးမွဴး၍ စည္ကားသုိက္ၿမိဳက္စြာ က်င္းပခဲ့သည္ျ...